Küçük Kan Dolaşımı: Gerçekleşen Süreçler

Küçük kan dolaşımı, kalbin sağ tarafından başlayarak akciğerlere ve tekrar kalbe geri dönen dolaşım sistemidir. Bu süreçte, oksijenli kan akciğerlere taşınırken karbondioksit atılır ve kalbe geri pompalanır. Küçük kan dolaşımı, vücudun genel dolaşım sistemi içinde önemli bir rol oynar.

Küçük kan dolaşımı sırasında neler gerçekleşir? Küçük kan dolaşımı, akciğerlerde oksijenlenen kanın kalpten yayılması sürecidir. Küçük kan dolaşımı başladığında, karbondioksitli kan kalbin sağ kulakçığına girer. Ardından, kalp kasılarak kanı sol kulakçığa pompalar. Sol kulakçık, oksijenlenmiş kanı akciğerlere taşıyan atardamar olan pulmoner artere bağlanır. Akciğerlerde, kandaki karbondioksit solunum yoluyla vücuttan atılırken, oksijen alınır. Oksijenlenmiş kan, akciğerlerden kalbe geri döner ve pulmoner ven adı verilen toplardamarlarla kalbin sol kulakçığına ulaşır. Kalp tekrar kasılarak bu kanı vücudun geri kalanına pompalar. Küçük kan dolaşımı sırasında, kalp ve akciğerler arasında sürekli bir döngü oluşur, böylece oksijenlenmiş kan tüm vücuda yayılır ve karbondioksitli kan akciğerlere taşınır.

Küçük kan dolaşımı sırasında kalpten akciğerlere oksijenli kan pompalanır.
Akciğerlerde oksijenlenen kan, kalbe geri döner ve kalp tarafından vücuda pompalanır.
Küçük kan dolaşımı sırasında karbondioksitli kan akciğerlere gönderilir ve burada temizlenir.
Küçük kan dolaşımı, akciğerlerin sağlıklı çalışması için önemlidir.
Akciğerlerdeki alveoller aracılığıyla oksijen ve karbondioksit gaz değişimi gerçekleşir.
 • Küçük kan dolaşımı, vücuttaki hücrelere oksijen ve besin maddelerini taşır.
 • Kalpten çıkan oksijenli kan, damarlar aracılığıyla akciğerlere taşınır.
 • Akciğerlerdeki damarlar, karbondioksit gazını alarak oksijenle dolu hale gelir.
 • Karbondioksitli kan, akciğerlerden kalbe geri döner.
 • Küçük kan dolaşımı, vücuttaki hücrelerin atık ürünlerini taşıyarak temizler.

Küçük Kan Dolaşımı Sırasında Kalpte Neler Olur?

Küçük kan dolaşımı, akciğerlerdeki oksijen alışverişini sağlayan bir dolaşım sistemidir. Bu süreçte kalpte bir dizi olay gerçekleşir. İlk olarak, oksijen açısından fakir kan, vücudun diğer dokularından toplanarak sağ atriuma gelir. Sağ atriumdaki kan, sağ ventriküle pompalanır. Sağ ventrikül, kanı akciğerlere göndermek için kasılır. Bu kasılma sırasında triküspit kapak kapanır ve pulmoner kapak açılır. Kan, pulmoner arterler aracılığıyla akciğerlere yönlendirilir.

Küçük Kan Dolaşımı Nedir? Kalpte Neler Olur? Hangi Organları Etkiler?
Küçük kan dolaşımı, akciğerler arasındaki kan dolaşımını ifade eder. Kalpte, oksijenli kanın akciğerlere gönderilmesi ve karbondioksitli kanın kalbe geri dönmesi sağlanır. Akciğerleri etkiler ve burada gaz değişimi gerçekleşir.
Kalbin sağ tarafında başlar ve sol atriuma gider. Kalbin sağ tarafında oksijensiz kan, sağ atriuma girer ve buradan sağ ventriküle pompalanır. Kalbin sol tarafında bulunan sol atriuma oksijenli kan gelir.
Akciğerlerde gaz değişimi gerçekleşir. Sol ventrikül, oksijenli kanı akciğerlere pompalar ve burada gaz değişimi gerçekleşir. Kanın oksijenlenmesi sağlanır.

Küçük Kan Dolaşımında Akciğerlerde Neler Olur?

Akciğerlerde, küçük kan dolaşımı sırasında oksijen alışverişi gerçekleşir. Oksijen açısından fakir kan, pulmoner arterler aracılığıyla akciğerlere ulaşır. Akciğerlerdeki alveollerden geçerken karbondioksit atılır ve oksijen alınır. Oksijen açısından zenginleşen kan, pulmoner venler aracılığıyla sol atriuma geri döner.

 • Oksijenli kan akciğerlere gelir.
 • Akciğerlerde karbondioksit atılır ve oksijen alınır.
 • Oksijenli kan kalbe geri döner ve büyük kan dolaşımına pompalanır.

Küçük Kan Dolaşımında Sol Atriumda Neler Olur?

Sol atrium, küçük kan dolaşımı sırasında oksijen açısından zengin kanın toplandığı odacıktır. Sol atriumdaki kan, sol ventriküle pompalanmak üzere ilerler. Bu sırada mitral kapak açılır ve kan sol ventriküle geçer.

 1. Sol atrium, oksijenli kanı akciğerlerden aldıktan sonra, sol ventriküle pompalar.
 2. Sol atriumdaki kapaklar, kanın geriye doğru akmasını önler.
 3. Sol atrium, kanın akciğerlerden aldığı oksijen miktarını kontrol eder ve gerektiğinde kanı akciğerlere yönlendirir.
 4. Sol atrium, kanın kalbin sol tarafına geçişini sağlar ve sol ventriküle pompalanacak olan kanı toplar.
 5. Sol atrium, sol ventrikül ile arasındaki kapaklar yardımıyla kanın akışını düzenler.

Küçük Kan Dolaşımında Sol Ventrikülde Neler Olur?

Sol ventrikül, küçük kan dolaşımı sırasında oksijen açısından zengin kanı akciğerlere pompalar. Sol ventrikül kasılırken mitral kapak kapanır ve aort kapak açılır. Kan, aort arteri aracılığıyla vücudun diğer dokularına taşınır.

Oksijenli Kanın Yolu Yapılan İş Önemi
Sol akciğerden gelen oksijenli kan sol atriuma gelir. Sol ventrikül, oksijenli kanı vücuda pompalar. Kanın tüm vücuda taşınmasını sağlar.
Sol atriumdaki kapakçık kapanır, sol ventrikül kasılır. Sol ventrikül, kasılıp kanı büyük atardamar olan aortaya pompalar. Kanın yüksek basınçla vücuda yayılmasını sağlar.
Aort, oksijenli kanı tüm vücuda taşır. Kan, dokulara oksijen ve besin maddeleri sağlar, karbondioksit ve atık maddeleri toplar. Dokuların ihtiyaç duyduğu oksijen ve besin maddelerini sağlar, atık maddeleri uzaklaştırır.

Küçük Kan Dolaşımında Aortta Neler Olur?

Aort, küçük kan dolaşımı sırasında oksijen açısından zengin kanın vücuda dağıldığı büyük bir arterdir. Aort, sol ventrikülün kasılmasıyla genişler ve kanı vücuda pompalar. Kan, arteriyoller aracılığıyla dokulara taşınırken oksijen ve besinleri hücrelere bırakır, karbondioksiti toplar.

Küçük kan dolaşımında aort, oksijenli kanı kalpten alarak akciğerlere gönderir ve karbondioksitli kanı kalbe geri taşır.

Küçük Kan Dolaşımında Arteriyollerde Neler Olur?

Arteriyoller, küçük kan dolaşımı sırasında oksijen açısından zengin kanın dokulara taşındığı küçük arterlerdir. Arteriyoller, kan basıncını düzenleyerek kanın hücrelere ulaşmasını sağlar. Bu süreçte arteriyollerin duvarları kasılır ve gevşer, kan akışını kontrol eder.

Küçük kan dolaşımında arteriyoller, oksijenli kanı akciğerlerden dokulara taşır ve karbondioksiti akciğerlere geri gönderir.

Küçük Kan Dolaşımında Dokularda Neler Olur?

Dokularda, küçük kan dolaşımı sırasında oksijen ve besin alışverişi gerçekleşir. Kan, arteriyoller aracılığıyla dokulara taşınırken oksijen ve besinleri hücrelere bırakır. Aynı zamanda, hücreler tarafından üretilen karbondioksit ve atık maddeler de kan tarafından toplanarak akciğerlere gönderilir.

Küçük kan dolaşımında dokularda neler olur?

1. Oksijen ve karbondioksit değişimi: Küçük kan dolaşımında, dokulara oksijen taşıyan kan, dokularda metabolik süreçler sonucunda oluşan karbondioksiti alır. Bu değişimler, akciğerlerde gerçekleşen büyük kan dolaşımıyla tamamlanır.

2. Besin ve hormon taşınması: Küçük kan dolaşımı, dokulara gerekli besinleri ve hormonları taşır. Bu sayede hücrelerin enerji üretimi ve metabolik fonksiyonları sağlanır.

3. Atık maddelerin uzaklaştırılması: Küçük kan dolaşımı, dokulardan atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Örneğin, karbondioksit ve diğer metabolik atıklar, dokulardan alınarak akciğerlere taşınır ve solunum yoluyla vücuttan uzaklaştırılır.